Tuskwitania - Lista NPC

Bandyci

Pan Jeleni - człowiek, tajemniczy, zamaskowany reszt banitów, zabity podczas szturmu na fort
Hobbs Bydon - człowiek, jeden z przywódców banitów, porucznik Pana Jeleni, zabity przez Ratcatchera
Kressle - człowiek, mistrzyni walki toporami, porucznik Pana Jeleni, powieszona za swe zbrodnie
Upton - człowiek, rozbójnik który uszedł z życiem, podobno były garbarz
Auchs - człowiek, głupawy bandyta, porucznik (?) Pana Jeleni, zabity podczas szturmu na fort
Dovan z Nisroch - człowiek, łotrzyk, zabity podczas szturmu na fort
Akiros Ismort - człowiek, barbarzyńca, zabity podczas szturmu na fort
Nugrach - człowiek, plugawy druid, Dziecko Zimy, zabity podczas przeszukiwania fortu


Faktoria handlowa


Oleg - człowiek, karczmarz i zarządca faktorii handlowej na południowym szlaku z Brelandii do Darguunu
Svietlana - człowiek, żona Olega, znakomita kucharka
Jyhad Kavken - wampir, minister Srebrnego Płomienia, przybył w poszukiwaniu świątyni Jelenia, zmieniony w nieumarłego przez wampirzycę
Kesten Garess - człowiek, dowódca straży w faktorii, sierżant w armii Brelandii
Uliczny Pies - krasnolud, miejski druid, nienawidzi zbrodni
Ratcatcher - wilczur, pchlarz, zwierzęcy towarzysz Ulicznego Psa


Inni


Aard Wysmukły - krasnolud, przebiegły kapłan Srebrnego Płomienia
Bokken - pustelnik i wytwórca eliksirów
Święty Gilmorg - nikt nie wie, kim on jest
Yvaine ir'Wanair wampirzyca, piękna i perwersyjna, spotkana w górach
Parr - przedstawiający się jako archeolog z Morgrave, a naprawdę kultysta Wielkich Przedwiecznych, zabity przez Eckhardta
Grigorij - człowiek, bard, fanatyk Płomienia, skończył wygnany z uciętym językiem
Lharush Khan - hobgoblin, szaman i dyplomata plemienia Czarnych Kłów
Ozymandiasz - targ, oficer wojsk hobgoblińskich i ochroniarz Lharusha
Sootscale - kobold, wódz plemienia Sootscale (tak, bardzo oryginalna nazwa)
Tartuk - kobold, zreinkarnowany gnom, zły i podstępny szaman, niegdyś z Sootscale


Aberranci


Skarsnik Pogramiacz - hobgoblin, barbarzyńca Krwawych Czaszek
Cassandra - człowiek, miodowozłote włosy, niebiańska zaklinaczka, powróciła do Thrane
Tekla - nizołek, dziewczynka z aberrant dragonmarkiem
Paget - człowiek, chłopiec z aberrant dragonmarkiem, stajenny


Ksiestwo Tuskwitanii


Ludovic van Poof - półelf, margrabia Tuskwitanii
Ragnaric Gruntson - krasnolud, spokojny i zrównoważony, królewski doradca
Eckhardt Talita - człowiek, generał Marchii, bard z Eldeen Reaches, były kobieciarz
Helmuth Brockenwald - człowiek, szef dyplomacji, obecnie na misji
Baldwin Szary - półelf, kapłan Królewskiego Zastępu, nobliwy i sprytny jednocześnie
Silvinabald Frey - gnom, elementalista ognia oraz inżynier, szef wywiadu
Zelephar - półelf, "silny człowiek" i egzekutor hrabiego, wędrowny mnich i mistrz miecza
Kevan Shellrin - niziołek, sprytny kupiec, zginął w zamachu
Milthoriell Tanwaniell - elf, skarbnik, podobno pochodzi z Aerenalu
Hermia Frey - gnomka, córka Silvinabalda, paladynka Boldrei
Mike - człowiek, ranger, sympatyczny strażnik z Eldeen Reaches
Roman - człowiek, sierżant i dowódca żołnierzy
Thrashk - półork, mnich i Strażnik Bram z Shadow Marches, szef strażników dróg
Gael - człowiek, dziewczyna o kasztanowych włosach i Znamieniu na prawej łopatce, ochmistrzyni
Steffen - człowiek, barbarzyńca z północnego Darguunu, uleczony z wilkołactwa
Zoe Gładkolica - człowiek, wnuczka Starej Beldame, odrobinę nieśmiała zaklinaczka drzew
Elga Verniex (Stara Beldame) - człowiek, stara wiedźma z bagien, obecnie doradczyni margrabiego
Freya Jormungsdottir - człowiek, kruczowłosa córka jarla z Lhazaar Principalities, zaklinaczka wody, magister księstwa


Nieumarli z Candlemere


lord Siggurd - rycerz śmierci, pochodzi z dawnych czasów, ogłosił się panem na Candlemere
Jorgan - szkielet, herold i podwładny lorda Siggurda


StatystykiLIGHT HORSE
N Large animal
Init +2; Senses low-light vision, scentPerception +6

DEFENSE

AC 11, touch 11, flat-footed 9 (+2 Dex, –1 size)
hp 15 (2d8+6)
Fort +6, Ref +5, Will +1

OFFENSE

Speed 50 ft.
Melee 2 hooves –2 (1d4+1)
Space 10 ft.; Reach 5 ft.

STATISTICS

Str 16, Dex 14, Con 17, Int 2, Wis 13, Cha 7
Base Atk +1; CMB +5; CMD 17 (21 vs. trip)
Feats Endurance, RunB
Skills Perception +6LIGHT HORSE (COMBAT TRAINED)
N Large animal
Init +2; Senses low-light vision, scentPerception +6

DEFENSE

AC 11, touch 11, flat-footed 9 (+2 Dex, –1 size)
hp 15 (2d8+6)
Fort +6, Ref +5, Will +1

OFFENSE

Speed 50 ft.
Melee 2 hooves +3 (1d4+1)
Space 10 ft.; Reach 5 ft.

STATISTICS

Str 16, Dex 14, Con 17, Int 2, Wis 13, Cha 7
Base Atk +1; CMB +5; CMD 17 (21 vs. trip)
Feats Armor Proficiency (Light), RunB
Skills Perception +6PONY
N Medium animal
Init +1; Senses low-light vision, scentPerception +5

DEFENSE

AC 11, touch 11, flat-footed 10 (+1 Dex)
hp 13 (2d8+4)
Fort +5, Ref +4, Will +0

OFFENSE

Speed 40 ft.
Melee 2 hooves –3 (1d3)
Space 5 ft.; Reach 5 ft.

STATISTICS

Str 13, Dex 13, Con 14, Int 2, Wis 11, Cha 4
Base Atk +1; CMB +2; CMD 13 (17 vs. trip)
Feats Armor Proficiency (Light), RunB
Skills Perception +5TUSQUITANIAN MELEE SOLDIER Male human Warrior 2
N Medium humanoid
Init +0 ; Senses Perception +2

DEFENSE

AC 16, touch 10, flat-footed 18 (+4 armor, +2 shield)
hp 16 (2d10+5)
Fort +4, Ref +0, Will +0

OFFENSE

Spd 20 ft./x4
Melee Longsword +4 1d8+2 19-20/x2

STATISTICS

Str 15, Dex 11, Con 12, Int 9, Wis 10, Cha 8
Base Atk +2, Cmb +4 Cmd 14
Feats Armor Proficiency (Heavy) (PFCR 118), Armor Proficiency (Light) (PFCR 118), Armor Proficiency (Medium) (PFCR 118), Shield Proficiency (PFCR 133), Power Attack (PFCR 131-132), Toughness (PFCR 135)
Skills Perception +2, Profession (any) +5
Languages Common
Combat Gear Hide armor, longsword, heavy wooden shieldTUSQUITANIAN ARCHER Male human Warrior 2
N Medium humanoid
Init +2 ; Senses Perception +5

DEFENSE

AC 16, touch 12, flat-footed 14 (+4 armor, +2 dex)
hp 12 (2d10)
Fort +3, Ref +2, Will +0

OFFENSE

Spd 30 ft./x4
Melee Dagger, melee +3 1d4+1 19-20/x2
Ranged Shortbow, composite +4 1d6+1 20/x3

STATISTICS

Str 12, Dex 15, Con 11, Int 9, Wis 10, Cha 8
Base Atk +2, Cmb +3 Cmd 15
Feats Armor Proficiency (Heavy) (PFCR 118), Armor Proficiency (Light) (PFCR 118), Armor Proficiency (Medium) (PFCR 118), Point Blank Shot (PFCR 131), Rapid Shot (PFCR 132), Shield Proficiency (PFCR 133)
Skills Perception +5, Stealth +5
Languages Common
Combat Gear Dagger, Shortbow, Chain shirtGATEKEEPER DRUID Male half-orc Druid 2
N Medium humanoid
Init +5 ; Senses darkvision 60 ft.; Perception +8

DEFENSE

AC 17, touch 11, flat-footed 16 (+4 armor, +2 shield, +1 dex)
hp 19 (2d8+6)
Fort +5, Ref +1, Will +6
Defensive abilities orc ferocity

OFFENSE

Spd 20 ft./x4
Melee Scimitar +1 1d6 18-20/x2
Ranged Sling +2 1d4 20/x2
Domain spell-like abilities (CL 2nd, Concentration +2)
6/day—storm burst
Druid Spells Remembered (CL 2nd , Concentration +5):
1st (3+1/day)—cure light wounds, entangle, obscuring mist
0 (at will)—create water, detect magic, purify food and drink, stabilize
Domain Weather

STATISTICS

Str 10, Dex 12, Con 15, Int 12, Wis 17, Cha 10
Base Atk +1, Cmb +1 Cmd 12
Feats Armor Proficiency (Light) (PFCR 118), Armor Proficiency (Medium) (PFCR 118), Improved Initiative (PFCR 127), Shield Proficiency (PFCR 133)
Skills Handle Animal +5, Knowledge (nature) +8, Perception +8, Spellcraft +6, Survival +10
Languages Common, Druidic, Orc
SQ nature bond (domain), wild empathy +2, woodland stride
Combat Gear Scimitar, Sling, Hide, Shield, heavy woodenSTEFFEN Male human barbarian 4
CN Medium humanoid
Init +7; Senses Perception +9

DEFENSE

AC 17, touch 11, flat-footed 14 (+4 armor, +3 Dex, +2 natural,–2 rage)
hp 54 (4d12+28)
Fort +10, Ref +4, Will +5
Defensive Abilities trap sense +1, uncanny dodge

OFFENSE

Speed 40 ft.
Melee +1 greataxe +11 1d12+7/x3
Ranged javelin +7 1d6+6
Special Attacks rage (14 rounds per day), rage powers (renewed vigor [1d8+8 hp], superstition +3)
Base Statistics AC 19, touch 13, flat-footed 16; hp 46; Fort +8, Will +3; Melee +1 greataxe +9 1d12+5/x3)
Ranged javelin +7 1d6+4; Str 19, Con 18; CMB +8, CMD 21

STATISTICS

Str 23, Dex 16, Con 22, Int 8, Wis 14, Cha 8
Base Atk +4; CMB +10; CMD 23
Feats Cleave, Improved Initiative, Power Attack
Skills Acrobatics +8, Intimidate +6, Perception +9, Survival +9
Languages Common
Combat Gear potion of remove fear; Other Gear chainshirt, +1 greataxe, javelins (4)ZOE GŁADKOLICA Female human Sorcerer 3
CG Medium humanoid
Init +7 ; Senses Perception +4

DEFENSE

AC 18, touch 14, flat-footed 14 (+4 armor, +3 dex)
hp 17 (3d6+3)
Fort +1, Ref +4, Will +6; +2 vs. poison and sleep

OFFENSE

Melee Dagger, melee +0 1d4-1 19-20/x2
Spd 30 ft./x4
Bloodline spell-like abilities (CL 3rd, Concentration +8)
8/day—tanglevine
Sorcerer Spells Known (CL 3rd , Concentration +8):
1st (7/day)—charm person, entangle, mage armor, sleep
0 (at will)—detect magic, detect poison, ghost sounds,  prestidigitation, read magic
Bloodline Verdant

STATISTICS

Str 8, Dex 16, Con 10, Int 13, Wis 17, Cha 20
Base Atk +1, Cmb +0 Cmd +4
Feats Dodge (PFCR 122), Eschew Materials (PFCR 123), Improved Initiative (PFCR 127), Spell Penetration (PFCR 134)
Skills Bluff +10, Heal +7, Knowledge (nature) +7, Perception +4, Profession (herbalist) +9, Spellcraft +5, Use Magic Device +9
Languages Common, Sylvan
SQ bloodline arcana, photosynthesis
Combat Gear wand of cure light wounds (CL 1st, 50 charges)
Other Gear dagger, feather token (tree) (3), potion of delay poisonELGA VERNIEX Female old human Sorcerer 7
N Medium humanoid (human)
Init –1; Senses Perception +1

DEFENSE

AC 17, touch 9, flat-footed 17 (+4 armor, –1 Dex, +4 shield)
hp 43 (7d6+7 plus 12 false life)
Fort +2, Ref +3, Will +8

OFFENSE

Speed 30 ft.
Melee +1 spell storing quarterstaff +1 (1d6–2 plus hideous laughter)
Bloodline Spell-Like Abilities (CL 7th; Concentration +12)
8/day—laughing  touch
Sorcerer Spells Known (CL 7th; Concentration +12)
3rd (5/day)—beast shape I, deep slumber, slow
2nd (7/day)—false life, hideous laughter, scare, touch of idiocy
1st (8/day)—charm person, entangle, mage armor, obscuring mist, ray of enfeeblement, shield
0 (at will)—acid splash, detect magic, detect poison, light, mending, read magic, touch of fatigue
Bloodline Fey

STATISTICS

Str 5, Dex 9, Con 11, Int 15, Wis 12, Cha 20
Base Atk +3; CMB +0; CMD 9
Feats Craft Construct, Craft Magic Arms and Armor, Craft Wondrous Item, Eschew Materials, Iron Will, Lightning Reflexes, Skill Focus (Craft [alchemy])
Skills Appraise +12, Craft (alchemy) +15, Knowledge (arcana) +12, Knowledge (nature) +12, Spellcraft +12
Languages Aquan, Boggard, Common, Draconic, Sylvan, Xoriat
SQ bloodline arcana, woodland stride
Combat Gear wand of burning hands (CL 5th, 10 charges);
Other Gear +1 spell storing quarterstaff (holds hideous laughter), hand of the mage, shawl of resistance +1 (as cloak), spell component pouch, spellbookFREYA JORMUNGSDOTTIR Female human Sorcerer 4
CN Medium humanoid
Init +2 ; Senses Perception +0

DEFENSE

AC 16, touch 12, flat-footed 14 (+4 armor, +2 dex)
hp 37 (4d6+19)
Fort +5, Ref +4, Will +4
Resist cold 5

OFFENSE

Spd 30 ft./x4
Melee Dagger, melee +4 1d4+2 19-20/x2
Bloodline spell-like abilities (CL 4th, Concentration +9)
8/day— cold steel
Spell-like abilities (CL 4th, Concentration +9)
1/day—Freya’s weapon blessing
Sorcerer Spells Known (CL 4th, Concentration +9)
2nd (4/day)—pyrotechnics
1st (8/day)—burning hands, enlarge person, mage armor, obscuring mist
0 (at will)—detect magic, detect poison, ghost sounds, mage hand, ray of frost, read magic
Bloodline Boreal

STATISTICS

Str 14, Dex 14, Con 16, Int 13, Wis 8, Cha 20
Base Atk +2, Cmb +4 Cmd 18
Feats Aberrant Dragonmark (Least), Defensive Combat Training (PFCR 121), Eschew Materials (PFCR 123), Toughness (PFCR 135)
Skills Skills Bluff +10, Craft (armor) +7, Intimidate +9, Knowledge (arcana) +5, Knowledge (local) +2, Knowledge (nature) +2, Knowledge (religion) +2, Linguistics +2, Perception +0, Spellcraft +6, Survival +3, Swim +6, Use Magic Device +9
Languages Aquatic, Common, Goblin
SQ bloodline arcana, icewalker
Combat Gear potion of invisibility, potion of levitate, wanf of schorching ray (CL 3rd, 5 charges), elixir of love
Other Gear dagger, feather token (boat), fur of resistance +1GAEL Female human Rogue 3
CN Medium humanoid
Init +8 ; Senses Perception +7

DEFENSE

AC 18, touch 14, flat-footed 14 (+4 armor, +4 dex)
hp 27 (3d8+9)
Fort +3, Ref +7, Will +2
Defensive abilities evasion, trap sense +1

OFFENSE

Spd 30 ft./x4
Melee Mwk Dagger, melee +5 1d4+1 19-20/x2 and Mwk Dagger, melee +5 1d4 19-20/x2
Ranged Shortbow, composite +6 1d6+1 20/x3
Special attacks sneak attack +2d6
Spell-like abilities (CL 3rd, Concentration +5)
1/day—eagle’s splendor

STATISTICS

Str 12, Dex 19, Con 15, Int 10, Wis 12, Cha 15
Base Atk +2, Cmb +3 Cmd 17
Feats Aberrant Dragonmark (Least), Armor Proficiency (Light) (PFCR 118), Improved Initiative (PFCR 127), Two-weapon Fighting (PFCR 136), Weapon Finesse (PFCR 136)
Skills Acrobatics +8, Bluff +8, Climb +4, Diplomacy +7, Disable Device +9, Escape Artist +8, Knowledge (local) +4, Perception +7, Profession (innkeeper) +7, Sleight of Hand +8, Stealth +9, Swim +4, Use Magic Device +7
Languages Common
SQ rogue talents (finesse rogue), trapfinding +2
Combat Gear potion of invisibility, potion of cat’s grace
Other Gear Mwk Dagger, Shortbow, Masterwork Chain shirtMIKE Z ELDEEN RACHES Male human Ranger 2
NG Medium humanoid
Init +2 ; Senses Perception +6

DEFENSE

AC 18, touch 12, flat-footed 16 (+6 armor, +2 dex)
hp 20 (2d10+4)
Fort +4, Ref +5, Will +1

OFFENSE

Spd 20 ft./x4
Melee Mwk Greataxe +6 1d12+4 20/x3
Ranged Mwk Longbow, composite +5 1d8+3 20/x3
Special attacks favored enemy (aberration +2)

STATISTICS

Str 17, Dex 15, Con 12, Int 10, Wis 12, Cha 10
Base Atk +2, Cmb +5 Cmd 17
Feats Armor Proficiency (Light) (PFCR 118), Armor Proficiency (Medium) (PFCR 118), Power Attack (PFCR 131), Quick Draw (PFCR 131-132), Rapid Shot (PFCR 132), Shield Proficiency (PFCR 133)
Skills Climb +3, Handle Animal +5, Knowledge (nature) +5, Perception +6, Stealth +2, Survival +6, Swim +3
Languages Common
SQ track +1, wild empathy +2
Combat Gear Mwk Longbow, Mwk Greataxe, ChainmailTHRASHK Male half-orc Monk 4
LN Medium humanoid
Init +6 ; Senses darkvision 60 ft.; Perception +10

DEFENSE

AC 18, touch 17, flat-footed 15 (+1 armor, +2 dex, +4 monk bonus)
hp 31 (4d8+8)
Fort +5, Ref +6, Will +7;
+2 vs. enchantment
Defensive abilities evasion, orc ferocity, slow fall 20 ft.

OFFENSE

Spd 40 ft./x4
Melee Mwk Unarmed Strike +9/+9 1d8+5 20/x2
Ranged Mwk Shuriken +5/+5 1d2+5 20/x2
Special attacks ki strike (magic), ki pool (5 points), stunning fist (4/day, DC 15)

STATISTICS

Str 20, Dex 14, Con 12, Int 10, Wis 16, Cha 8
Base Atk +3, Cmb +9 Cmd 25
Feats Dodge (PFCR 122), Improved Grapple (PFCR 127), Improved Initiative (PFCR 127), Improved Unarmed Strike (PFCR 128), Stunning Fist (PFCR 135), Weapon Focus (PFCR 136-137)
Skills Acrobatics +9, Escape Artist +6, Knowledge (dungeoneering) +4, Knowledge (nature) +5, Perception +10, Stealth +9
Languages Common, Orc
SQ high jump, maneuver training
Combat Gear Mwk Knuckles, Mwk Shuriken (12), braces of armor +1BALDWIN SZARY Male half-elf Adept 4
NG Medium humanoid (elf, human)
Init +1 ; Senses low-light vision; Perception +8

DEFENSE

AC 15, touch 11, flat-footed 14 (+4 armor, +1 dex)
hp 23 (4d6+8)
Fort +3, Ref +3, Will +8; +2 vs. enchantment
Immune sleep

OFFENSE

Spd 30 ft./x4
Melee Dagger, melee +2 1d4 19-20/x2
Ranged Crossbow, heavy +3 2d6 19-20/x2
Domain spell-like abilities (CL 4th, Concentration +4)
6/day—resistant touch
Adept Spells Remembered (CL 4th , Concentration +7):
2nd (1+1/day)—delay poison, shield other
1st (3+1/day)—bless, cure light wounds, sleep, sanctuary
0 (3)—detect magic, light, stabilize
Domains Protection

STATISTICS

Str 10, Dex 12, Con 12, Int 13, Wis 16, Cha 10
Base Atk +2, Cmb +2 Cmd 13
Feats Armor Proficiency (Light) (PFCR 118), Skill Focus (Diplomacy), Toughness (PFCR 135)
Skills Craft (alchemy) +5, Diplomacy +8, Heal +7, Knowledge (arcana) +5, Knowledge (local) +5, Knowledge (religion) +5, Perception +8, Sense Motive +4, Spellcraft +6
Languages Celestial, Common, Elven
Combat Gear Dagger, Crossbow, heavy, Chain shirtROMAN, SIERŻANT MARCHII Male human Warrior 4
LN Medium humanoid
Init +1 ; Senses Perception +5

DEFENSE

AC 20, touch 11, flat-footed 19 (+6 armor, +3 shield, +1 dex)
hp 32 (4d10+8)
Fort +5, Ref +2, Will +2

OFFENSE

Spd 20 ft./x4
Melee Longsword +7 1d8+3 19-20/x2
Ranged Crossbow, heavy +5 1d10 19-20/x2

STATISTICS

Str 16, Dex 12, Con 13, Int 10, Wis 12, Cha 10
Base Atk +4, Cmb +7 Cmd 18
Feats Armor Proficiency (Heavy) (PFCR 118), Armor Proficiency (Light) (PFCR 118), Armor Proficiency (Medium) (PFCR 118), Power Attack (PFCR 131-132), Shield Focus (PFCR 133), Shield Proficiency (PFCR 133), Toughness (PFCR 135)
Skills Diplomacy +7, Perception +5, Profession (siege engineer) +5
Languages Common
Combat Gear Longsword, Crossbow, heavy, Chainmail, Shield, heavy woodenHERMIA FREY Female gnome Paladin 5
LG Small humanoid
Init +3 ; Senses low-light vision; Perception +9

DEFENSE

AC 22, touch 14, flat-footed 19 (+7 armor, +1 shield, +3 dex, +1 size)
hp hp 58 (5d10+24)
Fort +11, Ref +7, Will +8; +2 vs. illusion
Defensive abilities defensive training
Immune diseases, fear

OFFENSE

Spd 15 ft./x4
Melee Mwk Longsword +7 1d6 19-20/x2
Ranged +1 Longbow +10 1d6+1 20/x3
Special attacks channel positive energy (3d6, Will DC 15), hatred , lay on hands (5/day, 2d6), smite evil 2/day
Spell-like abilities (CL 5th, Concentration +8)
1/day— dancing lights, ghost sound, prestidigitation, speak with animals
Paladin Spells Remembered (CL 2nd, Concentration +5):
1st (1/day)—bless, divine favor

STATISTICS

Str 10, Dex 17, Con 18, Int 10, Wis 12, Cha 16
Base Atk +5, Cmb +4 Cmd 17
Feats Armor Proficiency (Heavy) (PFCR 118), Armor Proficiency (Light) (PFCR 118), Armor Proficiency (Medium) (PFCR 118), Deadly Aim (PFCR 121), Point Blank Shot (PFCR 131), Rapid Shot (PFCR 132), Shield Proficiency (PFCR 133)
Skills Diplomacy +8, Handle Animal +7, Heal +5, Knowledge (local) +4, Knowledge (nobility) +4, Knowledge (religion) +4, Perception +9, Ride +4, Sense Motive +5, Spellcraft +4
Languages Common, Gnome, Sylvan
SQ aura of courage, detect evil, divine bond (celestial spirit), gnome magic, mercies (fatigued)
Combat Gear potion of eagle’s splendor, potion of shield of faith +2 (2)
Other Gear +1 Longbow, Mwk Longsword, Breastplate +1, Masterwork Buckler, eyes of the eagleHERMIA’S PONY COMPANION
N Medium animal
Init +4; Senses low-light vision, scentPerception +11

DEFENSE

AC 22, touch 14, flat-footed 18 (+4 armor, +4 dex, +4 natural)
hp 42 (5d8+20)
Fort +8, Ref +8, Will +5
Defensive abilities evasion

OFFENSE

Speed 40 ft.
Melee 2 hooves +7 (1d3+4), bite +2 (1d2+2)
Space 5 ft.; Reach 5 ft.

STATISTICS

Str 19, Dex 18, Con 18, Int 6, Wis 15, Cha 8
Base Atk +3; CMB +7; CMD 21 (25 vs. trip)
Feats Armor Proficiency (Light), Iron Will, RunB
Skills Perception +11
SQ link, share spells
Other Gear chainshirt bardingSILVINABALD FREY Male gnome Sorcerer 6
NG Small humanoid
Init +5 ; Senses low-light vision; Perception +3

DEFENSE

AC 17, touch 13, flat-footed 16 (+4 armor, +1 deflection, +1 dex, +1 size)
hp 50 (6d6+24)
Fort +6, Ref +4, Will +7; +2 vs. illusion
Defensive abilities defensive training
Resist electricity 10

OFFENSE

Spd 20 ft./x4
Melee Quarterstaff +3 1d4-1 20/x3
Ranged Crossbow, heavy +5 2d6 19-20/x2
Special attacks hatred
Bloodline spell-like abilities (CL 6th, Concentration +11)
8/day—elemental ray (+4, 1d6+3)
Spell-like abilities (CL 6th, Concentration +11)
1/day— dancing lights, ghost sound, prestidigitation, speak with animals
Sorcerer Spells Known (CL 6th, Concentration +11):
3rd (4/day)—slow
2nd (6/day)—invisibility, levitate, scorching ray (electricity)
1st (8/day)—grease, mage armor, repair minor wounds, silent image, burning hands (electricity)
0 (at will)—detect magic, light, mage hand, mending, open/close, read magic, resistance
Bloodline Elemental (Air)

STATISTICS

Str 8, Dex 12, Con 17, Int 16, Wis 12, Cha 20
Base Atk +3, Cmb +1 Cmd 12
Feats Craft Magic Arms and Armor (PFCR 120), Craft Wondrous Item (PFCR 120), Eschew Materials (PFCR 123), Improved Initiative (PFCR 127)
Skills Bluff +10, Craft (alchemy) +14, Intimidate +9, Knowledge (arcana) +9, Knowledge (engineering) +11, Knowledge (planes) +7, Spellcraft +12, Use Magic Device +14
Languages Auran, Common, Draconic, Gnome, Elven, Sylvan
SQ bloodline arcana, gnome magic
Combat Gear  potion of see invisibility, potion of cure moderate wounds, elemental gem (air)
Other gear heavy crossbow, quarterstaff, hat of disguise, figurine of wondrous power (raven), cloak of resistance +1, ring of protection +1,MILTHORIELL TANWANIELL Male elf Expert 4
LN Medium humanoid
Init +1 ; Senses low-light vision; Perception +10

DEFENSE

AC 13, touch 11, flat-footed 12 (+2 armor, +1 dex)
hp 20 (4d8)
Fort +1, Ref +2, Will +7; +2 vs. enchantment
Immune sleep

OFFENSE

Spd 30 ft./x4
Melee Longsword +3 1d8 19-20/x2
Ranged Longbow +4 1d8 20/x3

STATISTICS

Str 10, Dex 12, Con 10, Int 16, Wis 12, Cha 13
Base Atk +3, Cmb +3 Cmd 14
Feats Armor Proficiency (Light) (PFCR 118), Iron Will (PFCR 129), Skill Focus (PFCR 134)
Skills Appraise +10, Bluff +8, Diplomacy +8, Knowledge (history) +7, Knowledge (local) +10, Perception +10, Profession (acolyte) +8, Profession (treasurer) +11, Sense Motive +7, Use Magic Device +5
Languages Common, Drow, Dwarven, Elven, Infernal
SQ elven magic
Combat Gear Longsword, Longbow, LeatherHELMUTH BROCKENWALD Male human Aristocrat 4
N Medium humanoid
Init +1 ; Senses Perception +8

DEFENSE

AC 16, touch 11, flat-footed 15 (+4 armor, +1 shield, +1 dex)
hp 20 (4d8)
Fort +1, Ref +2, Will +7

OFFENSE

Spd 30 ft./x4
Melee Rapier +3 1d6 18-20/x2
Ranged Crossbow, heavy +4 2d6 19-20/x2

STATISTICS

Str 10, Dex 12, Con 10, Int 13, Wis 12, Cha 16
Base Atk +3, Cmb +3 Cmd 14
Feats Armor Proficiency (Heavy) (PFCR 118), Armor Proficiency (Light) (PFCR 118), Armor Proficiency (Medium) (PFCR 118), Iron Will (PFCR 129), Persuasive (PFCR 131), Shield Proficiency (PFCR 133), Skill Focus (PFCR 134)
Skills Bluff +10, Diplomacy +15, Intimidate +12, Knowledge (local) +5, Knowledge (nobility) +5, Linguistics +5, Perception +8, Ride +3, Sense Motive +8
Languages Common, Elven, Goblin
Combat Gear Rapier, Crossbow, heavy, Chain shirt, Masterwork BucklerRAGNARIC GRUNTSON Male dwarf Expert 4
LN Medium humanoid
Init +0 ; Senses darkvision 60 ft.; Perception +9

DEFENSE

AC 14, touch 10, flat-footed 14 (+4 armor)
hp 28 (4d8+8)
Fort +3, Ref +1, Will +9; +2 vs. poison and spell
Defensive abilities defensive training

OFFENSE

Spd 20 ft./x4
Melee Battleaxe +3 1d8 20/x3
Ranged Crossbow, heavy +3 2d6 19-20/x2
Special attacks hatred

STATISTICS

Str 10, Dex 10, Con 14, Int 14, Wis 16, Cha 11
Base Atk +3, Cmb +3 Cmd 13 (17 vs. bull rush and trip)
Feats Armor Proficiency (Light) (PFCR 118), Iron Will (PFCR 129), Skill Focus (PFCR 134)
Skills Craft (weapons) +6, Diplomacy +7, Knowledge (dungeoneering) +6, Knowledge (history) +6, Knowledge (local) +9, Perception +10, Profession (miner) +10, Profession (councillor) +13, Sense Motive +9
Languages Common, Dwarven, Giant, Orc
SQ stonecunning
Combat Gear Battleaxe, Crossbow, heavy, Chain shirtMARTWI I NIEISTNIEJĄCY BOHATEROWIEKEVAN SHELLRIN Male halfling Rogue 4
LG Small humanoid
Init +8 ; Senses Perception +10

DEFENSE

AC 19, touch 15, flat-footed 19 (+4 armor, +4 dex, +1 size)
hp 35 (4d8+12)
Fort +4, Ref +9, Will +3; +2 vs. fear
Defensive abilities evasion, trap sense +1, uncanny dodge

OFFENSE

Spd 20 ft./x4
Melee masterwork short sword +8 1d4 19-20/x2 and masterwork short sword  +8 1d4 19-20/x2
Special attacks sneak attack +2d6

STATISTICS

Str 10, Dex 18, Con 14, Int 15, Wis 12, Cha 12
Base Atk +3, Cmb +2 Cmd 16
Feats Armor Proficiency (Light) (PFCR 118), Improved Initiative (PFCR 127), Two-weapon Fighting (PFCR 136), Weapon Finesse (PFCR 136), Weapon Focus (PFCR 136-137)
Skills Acrobatics +9, Bluff +8, Climb +5, Diplomacy +8, Disable Device +9, Disguise +7, Escape Artist +7, Perception +10, Profession (sailor) +6, Sense Motive +7, Sleight of Hand +10, Stealth +14, Swim +6, Use Magic Device +8
Languages Common, Halfling, Giant, Goblin
SQ rogue talents (finesse rogue, weapon training), trapfinding +2
Combat Gear Mwk Sword, short, Masterwork Chain shirtKNIGHT OF THE TUSK Male human Fighter (roughrider) 4
LG Medium humanoid
Init +1 ; Senses Perception +5

DEFENSE

AC 22, touch 11, flat-footed 21 (+9 armor, +2 shield, +1 dex)
hp 44 (4d10+16)
Fort +7, Ref +2, Will +2

OFFENSE

Spd 20 ft./x3
Melee Mwk Lance +10 1d8+6 20/x3
Melee Mwk Warhammer +9 1d8+4 20/x3
Ranged Crossbow, heavy +5 2d6 19-20/x2

STATISTICS

Str 18, Dex 12, Con 17, Int 10, Wis 12, Cha 10
Base Atk +4, Cmb +8 Cmd 19
Feats Armor Proficiency (Heavy) (PFCR 118), Armor Proficiency (Light) (PFCR 118), Armor Proficiency (Medium) (PFCR 118), Mounted Combat (PFCR 131), Power Attack (PFCR 131), Ride-By Attack (PFCR 132), Shield Proficiency (PFCR 133), Spirited Charge (PFCR 134), Weapon Focus (PFCR 136-137), Weapon Specialization (PFCR 137)
Skills Diplomacy +4, Knowledge (local) +4, Knowledge (nobility) +4, Perception +5, Ride +8, Survival +5
Languages Common
SQ armored charger +1, steadfast mount
Combat Gear Mwk Lance, Mwk Warhammer, Crossbow,  heavy,masterwork Full plate, Masterwork Shield, heavy steelSTALLION
N Large animal
Init +4; Senses low-light vision, scentPerception +8

DEFENSE

AC 20, touch 14, flat-footed 15 (+4 barding, +4 Dex, +1 dodge, –1 size, +2 natural)
hp 19 (2d8+10)
Fort +9, Ref +8, Will +4

OFFENSE

Speed 50 ft.
Melee 2 hooves +5 (1d6+5), bite +0 (1d4+2)
Space 10 ft.; Reach 5 ft.

STATISTICS

Str 20, Dex 18, Con 21, Int 2, Wis 17, Cha 11
Base Atk +1; CMB +7; CMD 21 (25 vs. trip)
Feats Armor Proficiency (Light), RunB
Skills Perception +8