sobota, 5 lutego 2011

Rycerz kła

Hej!


Chociaż Rycerzy Kła jeszcze nie ma, to już zaplanowałem dla nich statystyki:


KNIGHT OF THE TUSK Male human Fighter (roughrider) 4
LG Medium humanoid
Init +1 ; Senses Perception +5

DEFENSE

AC 22, touch 11, flat-footed 21 (+9 armor, +2 shield, +1 dex)
hp 44 (4d10+16)
Fort +7, Ref +2, Will +2

OFFENSE

Spd 20 ft./x3
Melee Mwk Lance +10 1d8+6 20/x3
Melee Warhammer +8 1d8+4 20/x3
Ranged Crossbow, heavy +5 2d6 19-20/x2

STATISTICS

Str 18, Dex 12, Con 17, Int 10, Wis 12, Cha 10
Base Atk +4, Cmb +8 Cmd 19
Feats Armor Proficiency (Heavy) (PFCR 118), Armor Proficiency (Light) (PFCR 118), Armor Proficiency (Medium) (PFCR 118), Mounted Combat (PFCR 131), Power Attack (PFCR 131), Ride-By Attack (PFCR 132), Shield Proficiency (PFCR 133), Spirited Charge (PFCR 134), Weapon Focus (PFCR 136-137), Weapon Specialization (PFCR 137)
Skills Diplomacy +4, Knowledge (local) +4, Knowledge (nobility) +4, Perception +5, Ride +8, Survival +5
Languages Common
SQ armored charger +1, steadfast mount
Combat Gear Mwk Lance, Warhammer, Crossbow, heavy , Full plate, Shield, heavy steel


STALLION
N Large animal
Init +4; Senses low-light vision, scentPerception +8

DEFENSE

AC 20, touch 14, flat-footed 15 (+4 barding, +4 Dex, +1 dodge, –1 size, +2 natural)
hp 19 (2d8+10)
Fort +9, Ref +8, Will +4

OFFENSE

Speed 50 ft.
Melee 2 hooves +5 (1d6+5), bite +0 (1d4+2)
Space 10 ft.; Reach 5 ft.

STATISTICS

Str 20, Dex 18, Con 21, Int 2, Wis 17, Cha 11
Base Atk +1; CMB +7; CMD 21 (25 vs. trip)
Feats Armor Proficiency (Light), RunB
Skills Perception +8Koszt:
- combat trained heavy horse: 300 gp
- chainshirt light barding: 400 gp
- full plate: 1500 gp
- masterwork lance: 160 gp
- warhammer: 12 gp
- crossbow, heavy: 50 gp
- heavy steel shield: 20 gp
- razem:  2440 gp


Wersja ekonomiczna:
- banded mail zamiast full plate
- studded leather barding zamiast chainshirt bardingu
- minusy: AC wierzchowca niższe o 1, AC rycerza niższe o 2, ACP wyższe o 1
- plusy: koszt wystawienia niższy o 1550 gp (spada więc do 900 gp)

2 komentarze:

  1. Jak dobrze rozumiem rycerze Kiełka mają być elitarną jednostką bojową w naszym państewku.

    Mikołaj

    OdpowiedzUsuń
  2. Nie do końca to tak działa... Rycerze Kła raczej nie wyobrażam sobie by mieli pełnić służbę jako najpotężniejsi rycerze księstwa. To Zakon najbardziej zaufanych i w pełni lojalnych ludzi względem władcy, zarówno naukowcy, magowie jak i rycerze-ochroniarze i oficerowie przygotowani do przewodzenia zarówno piechotą, łucznikami, czy rycerstwem. Raczej nie wyobrażam sobie ich jako jednej formacji..

    OdpowiedzUsuń