sobota, 5 marca 2011

Mechanika płodności

Hej!

Tak, wreszcie nastał czas na tę notkę. Przejdźmy wiec do rzeczy.

Zapłodnienie

To, czy kobieta zajdzie w ciążę, jest rozwiązywane jest testem Kondycji. Podczas każdego cyklu owulacyjnego i w miarę regularnego współżycia kobieta powinna wykonać test Kondycji, DC 15 (stosowanie wiedzy o ludzkiej płodności czy innego NPR-u dodaje +2). Udany oznacza zajście w ciążę. DC jest dosyć wysokie, ale pamiętajmy, że zajście w ciążę nie jest takie super proste. Poza tym, trzy na cztery zarodki ulegają naturalnemu poronieniu.

Poród

Aby urodzić żywe dziecko i samemu przeżyć, kobieta musi wykonać dwa (lub trzy, w przypadku ciąży mnogiej)  udane pod rząd testy Kondycji o DC 10, wykonywane z częstotliwością jeden na godzinę. Obecność akuszerki (lub innej podobnej osoby) i udany test Heal DC 10 oznacza bonus +2 do rzutów na Kondycję podczas porodu. Za każdy test nieudany o 5 lub więcej dalsze rzuty zostają obarczone karnym modyfikatorem -2. Test nieudany o 10 lub więcej oznacza śmierć matki i/lub dziecka (do decyzji MG). Naturalna 1 oznacza zwykłą porażkę, naturalna 20 zwykły sukces.


BLESSING OF LIFE
School abjuration; Level cleric 1, druid 1, paladin 1, ranger 1
Casting Time 10 minutes
Components V, S
Range touch
Target creature touched
Duration 1 hour/level
Saving Throw Will negates (harmless); Spell Resistance yes (harmless)

This spell relieves labour pain and helps in childbirth. The spell grants the subject a +2 luck bonus to Constitution checks to succesfully give birth, with an additional +1 to the bonus for every six levels you have (maximum +5 luck bonus at 18th level).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz