sobota, 11 grudnia 2010

Nowe rage powers

Hej!

Pewnie cześć z Was wie, że w Demon Wastes, oprócz wyznających demonów barbarzyńców z Carrior Tribes żyją także wyznawcy Płomienia, nazywający go Binding Flame. Celem owych dobrych barbarzyńców jest walka z demonami i powstrzymanie ich przed wtargnięciem naKhoirvaire. W APG pojawiła się seria totem powers. A jako, że żaden nie pasuje do Pętającego Płomienia, oto moja propozycja dla owych plemion:

Zwracam też uwagę, że przeciw supernatural abilities nie można używać Spell Resistance (As this is a supernatural ability, summoned creatures can't use their Spell Resistance to overcome this effect.).

Binding Flame Totem (Su): When raging, the barbarian is surrounded by the aura of good, as the protection from evil spell.  A barbarian must have the lesser binding flame totem rage power to select this rage power. A barbarian must be at least 6th level to select this rage power.

Binding Flame Totem, Greater (Su):  As a swift action, when the barbarian succesfully hit the evil outsider, he can  dismiss him, as the dismissal spell (DC 10 + 1/2 the barbarian’s level + the barbarian’s Strength modifier).  This power can only be used once per rage. A barbarian must have the binding flame totem rage power to select this rage power. A barbarian must be at least 10th level to select this rage power.

Binding Flame Totem, Lesser (Su): When raging, any weapon the barbarian wields, as well as natural weapons, are treated as magic and good-aligned for the purpose of bypassing the Damage Reduction.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz