środa, 22 grudnia 2010

Umiejętności społeczne

Hej!

Krótkie przypomnienie, jak działają umiejętności Diplomacy oraz Intimidate.

Diplomacy można używać na kilka sposobów, tu opiszę tylko zmienianie nastawienia napotkanych NPC-ów. Zaczynamy więc od tabelki:

Hostile   25 + creature's Cha Modifier
Unfriendly   20 + creature's Cha Modifier
Indifferent   15 + creature's Cha Modifier
Friendly   10 + creature's Cha Modifier
Helpful    0 + creature's Cha Modifier

I testujemy umiejętność. Sukces - podnosimy nastawienie o jedno oczko. Sukces o 5 i więcej - podnosimy o dwa oczka. Ważne: using Diplomacy to influence a creature’s attitude takes 1 minute of continuous interaction.

Przypominam, że "Diplomacy is generally ineffective in combat and against creatures that intend to harm you or your allies in the immediate future.".

Jeśli ktoś jest co najmniej indifferent, można Dyplomacją prosić go o przysługę. Przykładowe prośby: "czy rozpoznajesz może tego człowieka narysowanego na pergaminie [DC bazowe, czyli np. dla indifferent 15 + Cha modifier]", "wskaż mi drogę do zamku [DC -5]", "mogę stanąć przed królem, nawet mając broń [DC +15]", "odnajdź maga i zanieś mu ten pakunek [DC +5]".

Intimidate można używać na dwa sposoby i opiszę tu oba. Pierwszy to wymuszanie na kimś czegoś (poza walką), drugi to demoralizowanie wroga w walce jako standard action. Oba mają ten sam DC: 10 + the target’s Hit Dice + the target’s Wisdom modifier. Pierwsza akcja jest oczywista, druga nakłada stan shaken (–2 penalty on attack rolls, saving throws, skill checks, and ability checks) na 1 rundę, plus 1 rundę/za każde 5 punktów powyżej DC.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz