piątek, 26 listopada 2010

Cień Dwa


"CIEŃ II Male skeletal champion drow Fighter 6
NE Medium undead
Init +9 ; Senses darkvision 120 ft.; Perception +8

DEFENSE

AC 22, touch 14, flat-footed 18 (+6 armor, +4 dex, +2 natural)
hp 70 (6d10+30)
Fort +8, Ref +7, Will +2; +2 vs. enchantment
Defensive abilities bravery +2, channel resistance +4
DR 5/bludgeoning
Immune cold, undead traits
SR 12
Weakness light blindness

OFFENSE

Spd 30 ft./x4
Melee Mwk Scythe +14/+9 2d4+10 20/x4
Ranged Mwk Longbow, composite +12/+7 1d8+5 20/x3
Special attacks poison use
Spell-like abilities (CL 6th, concentration +9)
1/day—dancing lights, darkness, faerie fire

STATISTICS

Str 21, Dex 20, Con --, Int 13, Wis 10, Cha 16
Base Atk +6, Cmb +11 (+15 trip) Cmd 27 (29 vs. trip)
Feats Armor Proficiency (Heavy) (PFCR 118), Armor Proficiency (Light) (PFCR 118), Armor Proficiency (Medium) (PFCR 118), Combat Expertise (PFCR 119), Greater Trip (PFCR 126), Improved Initiative (PFCR 127), Improved Trip (PFCR 128), Power Attack (PFCR 131), Shield Proficiency (PFCR 133), Toughness (PFCR 135), Weapon Focus (PFCR 136-137), Weapon Specialization (PFCR 137)
Skills Intimidate +12, Perception +8, Stealth +8
Languages Drow, Common, Giant
SQ armor training 1, weapon training (heavy blades +1)
Combat Gear Mwk Scythe, Mwk Longbow, Breastplate


Jak widać, jest zrobiony na trippera. Warto pamiętać, że kosą trippuje o 1 lepiej, oraz, jeśli mu się nie uda trip, może wypuścić kosę z rąk, bo uniknąć próby tripu ze strony wroga. Co więcej, strippowany przez niego koleś prowokuje AoO swoim niefortunnym upadkiem. Poza tym, ma power attack i jest ładnym damage dealerem. Darkness wykazuje synergię z jego widzeniem w ciemnościach, ma też, bardzo fajne IMO, faerie fire. Należy też zwrócić uwagę na szeroki zakres umiejętności defensywnych Cienia II, umiejętność używania trucizn, i, niestety, na ślepotę na światło.

1 komentarz:

  1. Mmmm wygląda naprawdę interesująco zobaczymy jak się będzie sprawdzać oby lepiej niż jego poprzednik

    OdpowiedzUsuń