sobota, 6 listopada 2010

Założenia

Postanowiłem prowadzić politykę "przyjazna sesja" i stosować skodyfikowane
systemy tworzenia świata i enpeców, tak by całość trzymała się kupy. Stąd, informacje, jak ja widzę potęgę poszczególnych postaci w dedekach:

  • typowy wieśniak, młody wojownik, akolita, pasterz - klasa NPC, poziom 1-3, robiony za 74 punkty
  • doświadczony wojownik, miejscowy baron, proboszcz świątyni Srebrnego Płomienia, warforged, który przeżył kampanie Last War, druid opiekun lasu - klasa heroiczna lub NPC, poziom 4-7, robiony za 78 punktów
  • dowódca obrony zamku, viceroy miejscowej enklawy Domu, szef stowarzyszenia magów w jakimś mieście, członek kolegium kardynałów - klasa heroiczna, poziom 8-11, robiony za 82 punkty
  • król Kaius z Karrnath, patriarcha Domu, mastermind Złej Organizacji, wielki mistrz zakonu paladynów - klasa heroiczna, poziom 12+, robiony za 85 punktów

Strasznie nie lubię sytuacji, gdy świat awansuje wraz z bohaterami, czyli idąc do lasu, na 1. poziomie spotyka się gobliny, na 5. trolle, a na 10. smoki i beholdery. Stąd rozwiązanie, które opisuje wyżej, a tak bardzo sprawdziło się w Dark Sunie. Czyli: tworze w ciemno enpeców, nie wiedząc, jakie postaci będą mieli gracze, obrazując całą "hierarchię mocy", a potem wyciągam odpowiednie konsekwencje w różnicy potencjałów. Zauważyłem, że tworząc mieszkańców świata na bieżąco, zbyt często naginam ich do aktualnych możliwości drużyny, w jedną albo drugą stronę, i potem wychodzą dziwne rzeczy. Nie znaczy to, że statystyki będą powszechnie dostępne, ale chciałbym Wam dać coś do porównania, żebyście zobaczyli, jak sobie radzicie w stosunku do reszty Eberron.


"HUMAN GUARDIAN Male human Warrior 2
N Medium humanoid
Init +1 ; Senses Perception +0
DEFENSE
AC 18, touch 11, flat-footed 17 (+5 armor, +2 shield, +1 dex)
hp 17 (2d10+5)
Fort +4, Ref +1, Will -1
OFFENSE
Spd 20 ft./x4
Melee Longsword +4 1d8+5 19-20/x2
Melee Longsword +5 1d8+3 19-20/x2
Ranged Crossbow, light +3 1d8 19-20/x2
STATISTICS
Str 16, Dex 13, Con 12, Int 10, Wis 9, Cha 8
Base Atk +2, Cmb +5Cmd +16
Feats Armor Proficiency (Heavy) (PFCR 118), Armor Proficiency (Light) (PFCR 118), Armor Proficiency (Medium) (PFCR 118), Power Attack (PFCR 131), Shield Proficiency (PFCR 133), Toughness (PFCR 135)
Skills Climb +1, Handle Animal +3, Intimidate +3, Perception +0, Ride -1, Swim +1
Languages Common
Combat Gear Longsword, Scale mail, Shield, heavy wooden
Other Gear Armor & Shield, Weapons
Class Abilities • WARRIOR WEAPONS AND ARMOR - The warrior is proficient with all simple and martial weapons as well as all armor and shields. (PFA3 133). "


"DWARVEN WARRIOR Male dwarf Warrior 2
LN Medium humanoid
Init +1 ; Senses Perception +1
DEFENSE
AC 19, touch 11, flat-footed 18 (+6 armor, +2 shield, +1 dex)
hp 19 (2d10+7)
Fort +5, Ref +1, Will +0
OFFENSE
Spd 20 ft./x4
Melee Battleaxe +4 1d8+2 20/x3
Ranged Crossbow, heavy +3 1d10 19-20/x2
STATISTICS
Str 14, Dex 13, Con 14, Int 10, Wis 11, Cha 6
Base Atk +2, Cmb +4Cmd +15
Feats Armor Proficiency (Heavy) (PFCR 118), Armor Proficiency (Light) (PFCR 118), Armor Proficiency (Medium) (PFCR 118), Power Attack (PFCR 131), Shield Proficiency (PFCR 133), Toughness (PFCR 135)
Skills Climb -1, Craft (armor) +1, Intimidate +2, Perception +1
Languages Common, Dwarven
Combat Gear Battleaxe, Chainmail, Shield, heavy steel
Other Gear Armor & Shield, Weapons
Class Abilities • WARRIOR WEAPONS AND ARMOR - The warrior is proficient with all simple and martial weapons as well as all armor and shields. (PFA3 133). "


"ELVEN HUNTER Male elf Ranger 4
CN Medium humanoid
Init +4 (+6 in forests); Senses Perception +10
DEFENSE
AC 20, touch 14, flat-footed 16 (+5 armor, +1 shield, +4 dex)
hp 36 (4d10+8)
Fort +5, Ref +8, Will +2
OFFENSE
Spd 30 ft./x4
Melee Longsword +5 1d8+1 19-20/x2
Ranged Mwk Longbow, composite +8 1d8+5 20/x3
Ranged Mwk Longbow, composite +10 1d8+1 20/x3
Ranged Mwk Longbow, composite +6/+6 1d8+5 20/x3
STATISTICS
Str 12, Dex 18, Con 13, Int 12, Wis 12, Cha 10
Base Atk +4, Cmb +5Cmd +19
Feats Armor Proficiency (Light) (PFCR 118), Armor Proficiency (Medium) (PFCR 118), Deadly Aim (PFCR 121), Endurance (PFCR 122), Rapid Shot (PFCR 132), Shield Proficiency (PFCR 133), Weapon Focus (PFCR 136-137)
Skills Acrobatics +6, Climb +4, Handle Animal +5, Heal +6, Knowledge (geography) +6, Knowledge (nature) +7, Perception +10, Ride +7, Stealth +10, Survival +8, Swim +5
Languages Common, Elven
Combat Gear Mwk Longbow, Longsword, Chain shirt +1, Masterwork Buckler
Other Gear potion of cat's grace, potion of cure light wounds, Armor & Shield, Weapons
Class Abilities • FAVORED ENEMY - You have bonuses to Bluff, Perception, Sense Motive, and Survival checks as well as weapon attack and damage rolls used against the following creature types: Humanoid (orc) (+2). (PFCR 64). • RANGER WEAPONS AND ARMOR - All simple and martial weapons, light armor, medium armor and shields (but not tower shields). (PFCR 64). • RANGER WILD EMPATHY - Change animal attitudes in a way similar to Diplomacy. Check bonus equals 4. Animal must be within 30 ft.. (PFCR 65). • TRACK - Add half ranger level (min. 1) to Survival checks made to follow tracks. (PFCR 64). • RANGER COMBAT STYLE - Rapid Shot (PFCR 65). • FAVORED TERRAIN - The ranger gets bonuses to Knowledge (geography), Perception, Stealth, Survival and Initiative checks in Forest (+2) terrain (PFCR 65). • RANGER ENDURANCE - A ranger gains Endurance as a bonus feat at 3rd level. (PFCR 65). • HUNTER'S BOND - You have chosen an animal companion. The Wolf is detailed in PFCR 54. (PFCR 66). • RANGER SPELLS - The ranger can cast spells drawn from the Ranger Spell List (PFCR 232) according to the ranger spell progression, spells prepared: 1st – entangle (DC 12) (PFCR 66). (PFCR 66). "

P.S. Najwyższy poziom poziom, jaki osiągnęła jakakolwiek postać w Eberronie, to 18, i udało się to tylko dwóm osobom.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz